نگهداری چمن مصنوعی

نگهداری چمن مصنوعی بسیار آسان تر از نگهداری چمن طبیعی است. یک چمن مصنوعی نسبت نوع طبیعی آن صرفه جویی های زیادی دارد (مانند عدم نیاز به کود,سموم آفات نباتی, آبیاری منظم و ...)  اما مانند هر ماده مصنوعی دیگر نیازمند رسیدگی و مراقبت است.                                             
رسیدگی و نگهداری از چمن مصنوعی اهداف  زیادی را دنبال می کند که می توان مهم ترین آنها را در 4 زمینه مطرح کرد:                       

  • زیبایی چمن
  • سلامت چمن
  • شرایط مناسب زمین برای بازی
  • افزایش طول عمر

برای دستیابی به اهداف فوق نگهداری از چمن مصنوعی  برای صاحبان آن امری واجب است .
یک زمین آلوده جذابیتی برای بازی کردن ایجاد نمی کندودر دراز مدت افراد از اطراف آن پراکنده می شوند.

نگهداری روزانه و هفتگی

نگهداری روزانه شامل : نظافت , جارو زدن  و هفتگی شامل : برس زدن و منظم کردن فیلر هاست . در پایان هر روز کاری  سطح چمن را جارو کنیدتا برگها, شاخه ها ,سنگها و  ...   روی  سطح چمن نمانند. برای سیستمهای غیر شنی از جارو برقی استفاده کنید. در پایان هر ماه نقاط اتصال چمن را تست کنید.
معمولا در پایان هر هفته چمن مصنوعی نیاز به برس خوردن دارد. البته فاصله بین هر دوره برس خوردن زمین بستگی به میزان استفاده از زمین دارد.بیشترین اثر برس خوردن چمن بر مواد پرکننده است و این اطمینان را به ما میدهد که سطح ما حالت یکنواخت خود را از دست نمی دهد.
اثر دیگر برس خوردن جلوگیری از خم شدن وخوابیدن فلت های چمن است. بسیاری فلتهای چمن در اثر پاخوردگی تمایل به خم شدن روی سطح چمن را دارند. برای جلوگیری از این مشکل باید سطح چمن را در همه جهات برس زد .انواع مختلفی از برس ها در بازار وجود دارد که هر کدام اثرات متفاوتی روی چمن دارند .
توصیه متخصصین چمن استفاده از برسهای چرخشی است.این برسها در انتهای ماشین برس زن نصب می شوند وحرکت آنها معمولا به دو صورت است : چرخش برس  به سمت جلو که باعث پخش کردن فیلر ها ست و یا حرکت پیچشی بر سطح چمن برای بیرون آوردن وصاف نگه داشتن فلت های چمن  انجام می گیرد.

  آبیاری و آب پاشی 

در نگاه اول به نظر میرسد که چمن مصنوعی نیازی به آب ندارد زیرا چمن مصنوعی رشد نمی کند . اما آبیاری مناسب بسیار سودمند است.وقتی هوا گرم است دمای چمن هم بالا میرود. در روزهای گرم وآفتابی این موضوع برای بازیکنان محسوس است .
در دمای 60 درجه سانتی گراد که در اثرگرمای حاصل از اصطکاک لغزشی به اضافه گرمای محیط ایجاد می شود موجب سوختگی پوست بدن بازیکنان می شود .

اثرات آب پاشی

  • باعث روان شدن سطح می شود(باعث متعادل شدن اصطکاک)
  • دمای چمن را در روزهای گرم به میزان مطلوب کاهش می دهد
  • باعث پایداری پرکننده ها وجلوگیری از جابه جایی آنها می شود

مقابله با جلبکها و خزه ها (برای مناطق مرطوب)

در بعضی از نقاط چمن که در سایه قرار دارند یا ترافیک حرکتی کمتری در بازی دارند ممکن است خزه ها رشد کنند . بسیار دقت کنید سمهای مورد استفاده جهت برطرف کردن خزه و جلبک نباید از نوع روغنی باشد .

تماس

تهران، خیابان ولیعصر ، خیابان حمید صدر ، پلاک 35 ، واحد 16 info@caspianmaharab.com تلفن: 88894961 - 88391724 فکس: 88894965

کاتالوگ