ژئو سل

ژئوسل ها شبکه های پلیمری هستند که عملکرد اصلی آن حفظ خاک در بستر و شیب ها می باشد شبکه لانه زنبوری ژئوسل با پر شدن از خاک شن و دیگر مصالح استحکام و صلبیت کافی جهت شیب های تند ،ترانشه ها و دیواره ها در برابر فرسایش و ریزش ایجاد می کند. 

تماس

تهران، خیابان ولیعصر ، خیابان حمید صدر ، پلاک 35 ، واحد 16 info@caspianmaharab.com تلفن: 88894961 - 88391724 فکس: 88894965

کاتالوگ