خاک برداری و بستر سازی

گام اساسی در بهبود عملکرد و افزایش عمر مفید استخر بستر سازی صحیح و اصولی می باشد بدینوسیله گروه کاسپین مهار آب آمادگی خود را جهت طراحی ،نظارت و اجرا اعلام میدارد.

دانلود کاتالوگ

 

تماس

تهران، خیابان ولیعصر ، خیابان حمید صدر ، پلاک 35 ، واحد 16 info@caspianmaharab.com تلفن: 88894961 - 88391724 فکس: 88894965

کاتالوگ