معرفی محصولات کاسپین مهار آب

متن توضیح محصولات

ژئوسنتتیک

ژئوممبران

ژئوممبران

ژئوممبران
دیمپل شیت

دیمپل شیت

دیمپل شیت
ژئوکامپوزیت

ژئوکامپوزیت

ژئوکامپوزیت
ژئوتکستایل

ژئوتکستایل

ژئوتکستایل
جی سی ال

جی سی ال

جی سی ال
ژئوگرید

ژئوگرید

ژئوگرید
ژئودرین

ژئودرین

ژئودرین
ژئوسل

ژئوسل

ژئوسل
ژئونت

ژئونت

ژئونت
زهکش 3 بعدی

زهکش 3 بعدی

زهکش 3 بعدی
فیلتر خاک

فیلتر خاک

فیلتر خاک
لحاف بتنی

لحاف بتنی

لحاف بتنی
ابزار و ماشین آلات

ابزار و ماشین آلات

ابزار و ماشین آلات

عایق ها و افزودنی بتن

عایق های فشار مثبت

عایق های فشار مثبت

عایق های فشار مثبت
عایق های فشار منفی

عایق های فشار منفی

عایق های فشار منفی
عایق های تزریقی

عایق های تزریقی

عایق های تزریقی
مواد اب بند و افزودنی بتن

مواد اب بند و افزودنی بتن

مواد اب بند و افزودنی بتن
چمن مصنوعی

چمن مصنوعی

چمن مصنوعی
سایر محصولات

سایر محصولات

سایر محصولات